Valberedningens förslag:

 

Ordförande:

Marie Rindestrand (ett år)

 

Ordinarie ledamöter:

Jeanette Örtendahl (2017-2018)

Annika Grundberg (2017-2018)

Josefina Larsson (2017-2018)

Kristina Åström (omval 2018-2019)

Josephine Massaro (omval 2018-2019)

 

Suppleant:

Malin Eriksson (nyval 2018)

Jannika Dahlbom (nyval 2018)

Natalie Johansson (nyval 2018)

 

Revisorer:

Åsa Bäckevik (2018)

Carina Börjesson (2018)

 

Revisorssuppleant:

Andrea Trogen (2018)

 

Valberedningen har bestått av: Ann Mari Antonsson, Linda Seger och Katarina Henriksson