Hoppa till sidans innehåll

ordning och säkerhetsregler


SHRF

Bilaga 2 SHRF säkerhetsplan Sidan 1 av 3

Ordnings- och säkerhetsregler

Publik

Säkerhetsplanering

Tävlingssektionen ska i god tid innan tävling utlyses, planera vilka områden på

tävlingsplatsen som är publika, vilka som är avlysta endast för tävlande med

medföljande coach / skötare, samt placering av veterinärområde.

Karta över tävlingsområdet ska biläggas ryttarmeddelandet.

Skyltning – avgränsning av tävlingsområdet

Avgränsning mellan publika områden och tävlingsområde ska vara tydligt utmärkt

med kätting, plastband, rep eller dylikt. Avgränsning ska vid behov kompletteras

med förbuds- eller varningsskylt. Avgränsningarna syftar till att endast behöriga ges

tillträde till tävlingsområde. Finns område med begränsad tillträdesrätt, ex. förbud

mot barnvagn eller rullstol ska dessa områden vara utmärkta med skylt.

Bilparkering

Parkeringspersonal ska finnas på plats runt infartsvägar och parkeringsytor i god tid

innan tävling startar fram till dess att behov inte längre kvarstår. Parkeringspersonal

medverkar till säker uppställning av bilar, tranporter och lastbilar. Parkeringspersonal

svarar för att det lämnas en öppen räddningsväg för ambulans och räddningtsjänst.

All parkeringspersonal ska bära varselväst samt vara utrustade med kontaktlista och

mobiltelefon.

Första hjälpen

Inom tävlingsområdet ska information anslås på lämpliga ställen innehållande;

- var utrustning för första hjälpen finns

- sjukvårdsansvarig för tävlingen

- telefonnummer till utryckningsfordon, taxi samt

- var brandsläckningsutrustning finns

Anslaget ska vara utformat så att det lätt känns igen.

Rökning

Får endast ske på anvisade platser

Alkohol, droger

Under tid då tävling pågår är det inte tillåtet att vara drog- eller alkoholpåverkad på

tävlingsplatsen.

SHRF

Bilaga 2 SHRF säkerhetsplan Sidan 2 av 3

Tävlande

(ryttare, hästar, skötare och tränare)

Oroliga hästar / ponnys på transport –lastbil

Parkeringspersonal delar ut lappar för ifyllande av namn och telefonnummer till

ansvarig ryttare, skötare. Lappen placeras synlig på lämpligt ställe i bilen/lastbilen.

Lös häst / ponny inom tävlingsområdet

Grimmskaft, spann med ex havre, kniv och sax ska finnas placerat i anslutning till

domartorn, sekretariat etc.

Personlig säkerhetsutrustning

Följande personliga säkerhetsutrustning ska bäras vid all ridning inom

tävlingsområdet;

- Ridhjälm

- Ridkavaj, ridjacka med lång ärm ( undantag meddelas av överdomare)

- Säkerhetsväst ska bäras av samtliga ryttare t.o.m. 18 år

Uppvärmning / framhoppning

Framhoppningspersonal svarar för att det inte blir för många tävlingsekipage

samtidigt inne på framhoppning. Endast en skötare, tränare tillåts vara inne på

framhoppning tillsammans med respektive ekipage.

SHRF

Bilaga 2 SHRF säkerhetsplan Sidan 3 av 3

Funktionärer

Allmänt

Alla funktionärer som har tilldelats uppgift på framhoppning samt tävlingsbanan ska

bära väst med text ”Funktionär”.

Banfunktionär ska utföra sitt uppdrag med full koncentration på tävlingsekipagens

ritter, samt ej vara sittande inne på banan.

Rejäla skor ska i möjligaste mån bäras inne på banan och framhoppningen av

banfunktionär. Banfunktionär rekommenderas att bära hjälm.

Minimiålder för banfunktionär är 12 år.

God ordning

Tävlingsledaren ska utse person som under tävling ansvarar för

- att god ordning råder på tävlingsplatsen

- att avspärrningar är ok

- att inget riskerar att blåsa omkull eller blåsa in på banan

- annat..

Uppföjning / kontroll ska ske kontinuerligt under hela tävlingen.

Störande moment

Alla tävlingsfunktionärer ska vara uppmärksamma på störande moment såsom

- buller,

- fordon,

- andra hästar / ponnys,

- andra husdjur,

- hård vind etc

Hundar och andra sällskapsdjur ska vara kopplade inom hela tävlingsområdet

Renhållning / städning

Alla på tävlingsområdet ansvarar för att god ordning råder och att området inte

nödvändigtvis belamras med material, redskap, emballage, avfall och liknande.

Regelbunden städning ska utföras under tävlingen.

Efter avslutad tävling ska tävlingsområdet slutstädas.

Elsäkerhet

Följande ska beaktas gällande elfaran;

- endast behörig elektriker får göra ingrepp i el-utrustning

- all el-utrustning ska vara försedd med jordfelsbrytare

- kablar ska om möjligt vara upphängda

- elkablar ska skyddas mot klipp- och klämrisk

- trasiga kablar eller defekt utrustning / maskin ska genast tas ur drift

Uppdaterad: 26 APR 2010 21:06 Skribent: Mona Bengtsson

 

Våra samarbetspartners

hogia_logo_cmyk

 

Sveland-logotype

Margareta Ahlvar Nordström 0703-448401

This is a mailto link

AkzoNobel_logo_RGB

farmorgretas

Sjoangen

SISU_Webb_Banner_190X190_samverkan[2]

Postadress:
Stenungsunds HRF - Ridsport
Postbox 11
44421 Stenungsund

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info